Serveis

Reciclarids Osona, disposa de varis tipus de materials reciclats a l’abast dels seus clients, ja siguin empreses o particulars. Cada un d’ells esta obtingut de diferents maneres pera conseguir aixi un producte final de qualitat i apte per a fer-lo servir en varies situacions depenent de cada tipus.

Video