Perfil de l'Empresa

Reciclarids Osona, es una empresa de tractament de Residus de la Construccio i Demolicio (RCD's) amb una gran experiencia de cara al client en l'ambit de la gestio i reciclatge dels seus residus. Tenim sempre la millor solucio per a cada situacio del client en la que es trobi i disposem de varis factors tecnics i mecanics per fer arribar la solucio al client de manera eficac.

A traves de la Nostra planta, s'aconsegeix que els residus provinents, despres de passar per un proces de neteja i reciclat adequats, tornin novament al cicle productiu de la construccio, aconseguint d'aquesta manera que l'impacte ambiental sigui minim i augmentar l'utilitat dels recursos naturals.

La gestio inadequada d'aquests materials, provoca que no es puguin tornar a utilitzar un cop tractats, i que ocasionin greus problemas en el medi ambient, ja que moltes vegades, contenen materials perillosos per a la natura que poden ocasionar perjudicis en la salut humana i en el nostre entorn.

Un gestor autoritzat es el titular d'unes instalacions de tractament que disposi de l'autoritzacio o llicencia corresponent per potar a terme la seva activitat dacord amb la llei 3/1998, del 27 de Febrer, creada per l'Administracio i estar inscrit en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.

Gestio Correct
En la Nostra empresa tenim com a preferencia la gestio correcta dels residus de la construccio i demolicio, de manera que el material rebut es sotmet a varis processos de gestio amb el qual separem els materials utils per reciclar i les restes no utils.

Tipus de materials reciclat
Disposem de varis tipus de materials a disposicio dels nostres clients, amb certificat iso 9000 amb el qual el client obte un bon material per poder fer servir en bases de camins, sub-bases d'urbanitzacions, rellenos i altres utilitats.