Full d'acceptació de residus

Formulari per facilitar les dades per la tramitació d'acceptació de residus.


Propietari / promotor de l’obra:
Nom Responsable d'Empresa
DNI
Nom Empresa
NIF
Adreça Fiscal
Poblacio
C.P
Telefon

Dades de l’obra:
Adreça
Municipi/Ajuntament
C.P
Núm Expedient Municipal
Tipus d'Obra

Volum de residus a gestionar:
Tns/m3
Comentaris
Email